Müdürlükler
Müdürlükler

Arşiv Müdürlüğü

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü