Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü

 

Ahmet ÖZTÜRK
0 442 317 05 95

a.ozturk@palandoken.bel.tr

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Belediye sınırları dahilindeki işyeri harcına tabi tüm işyerlerinin ve inşaatların ruhsatlandırılması için yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yapar.

Yetki ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde ruhsatlı veya ruhsatsız olarak yapılmakta olan tüm yapıları denetlemek,

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapımına başlanan yapıların sürekli takibinin yapılması,

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının mühürlenmesi ve yapı tatil zaptının mal sahibine, muhtara tebliğ edilmesi,

İnşaat durumunun tutanak ve fotoğrafla tespiti, kaçak inşaat ile ilgili olarak 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddesinde belirtilen iş ve işlemlerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesi

Para cezası ve yıkım kararı için encümene yazı yazmak

inşaatın kararla, yıkımı gerekiyorsa ilgili birimlere bilgi vermek,

Süresi içinde ruhsat almış veya yıkımı yapılmış yapıların mühürlerinin kaldırılması,

Mühür fekki, takibi yapılan iş ve işlemler için gerekli araç, gereç, ekipman temini,

TCK’nın 184. Maddesi kapsamında yapılan fiillerin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunun yapılmasını sağlamak için gerekli yazışmaların yapılmasını,

Gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile müşterek çalışılması, alınan tüm kararların (yıkım veya para cezası) ilgililerine tebligatların yapılması.