Ferit AKARSU

Ferit AKARSU

Fen İşleri MüdürÜ
0 442 317 05 95 Fen İşleri Şantiye: 0 442 342 16 02

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında her türlü yol, çeşitli inşaat işleri, yaya yollarının yapımını, bakım ve onarımını sağlamak ve bu işleri yürütmekle yetkilidir. Yine  proje kontrol ve kabul işleri, afetle mücadele işlerinide yürütür.

Yetki ve Sorumluluklar

Yol kaplama çalışmaları için gerekli  asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

Belediye sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin sürekli bakım ve onarımlarını yapmak,

Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak, altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,

Belediyemizin yaptırdığı inşaat işlerini yürütmek.

Örgüt Yapısı:

 Fen İşleri Müdürlüğü Teknik İdari Büro ve Şantiye Şefliğinden oluşmaktadır.

 —Teknik İdari Büro: Her türlü yapım ve onarım işleri için program dahilinde plan, proje etüd çalışmaları, idari yazışmaların hazırlanması ve talebi işlerini yürütür.

 —Şantiye Şefliği: Yol ve tretuvarların yapım, bakım, onarım işlerini yürütüp bu işlerde çalışan personelin kontrolünü gerçekleştirmek.