Hakkı GÖKTÜRK

Hakkı GÖKTÜRK

Başkan Yardımcısı
0 442 317 05 95

Bağlı Müdürlükler

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü