Oktay AKGÜL

Oktay AKGÜL

Muhtarlıklar Müdürü
0 442 317 05 95

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Hizmet alanıyla ilgili tüm faaliyetleri muhtarların koordinasyonuyla yürütmek.

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden istenilen gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak üzere alt yapı oluşturup veri hazırlamak ve kayıt altında bulundurmak.

Elektronik ortamda gelen talepleri sisteme kaydetmek.

Elektronik ortamda ve şahsi olarak olarak yapılan müracaatları 15 gün içerisinde cevaplamak.

Sistem üzerinden üç ayda bir rapor hazırlamak, hazırlanamayan raporların nedenlerini yine sistem üzerinden bildirmek.

Yetki ve Sorumluluklar

Muhtarlıklar Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

Muhtarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak,

Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak

 

Muhtarlarımız her türlü taleplerini aşağıdaki adresten yapabilirler.

http://www.muhtar.gov.tr/