İshak ÇEVRİM

İshak ÇEVRİM

Plan ve Proje Müdürü
0 442 317 05 95

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü proje hazırlama veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak.

Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak.

Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek.

Belediyemizin satın alımlarda ihale ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.

Yetki ve Sorumluluklar

Belediyemizin iş programı dahilinde olan projeleri yapılması- yaptırılması.

DPT, AB,SODES ve Kalkınma Ajansı hibe-kredi projeleri hazırlanması.

Belediyemizin yatırım programlarının ilgili birimlerinden bilgileri toplanarak, İKİS isteminde veri girişlerini gerçekleştirilmesi.

Kamu İhale Kanunu 'na tabi ihalalerin takibini yapmak.