Başkan'ın Mesajı

Değerli Hemşerilerim;

İlçemiz Palandöken nüfus ve alan itibarıyla Erzurum’un en büyük yerleşim yerlerinden birisidir. 49.448 bin hektar alan ve 164.146 bin nüfusa sahiptir.

Görevde olduğumuz süre içerisinde yapılan kanuni düzenlemelerle birçok köyümüz mahalle statüsüne girmiş, belediyelerin alt yapı donanımı bu değişikliklere hazır olmamasına rağmen yüklendiğimiz sorumlulukla ilçemizin standartlarını yükseltme yolunda Palandöken ilçemizin en ücra köşelerine hizmet götürme, sorunları giderme ve vatandaşlarımızın dertlerine deva olmaya gayret ettik.

Yaptığımız hizmetleri “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” neşesi ve duygusu ile yaptık.

Belediyeler ülkemizin benimsemiş olduğu demokratik yönetim biçiminin çekirdeğini oluşturmakta, ilçe halkının huzur, güven, sağlık ve müşterek ihtiyaçlarının temini başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Belediye Başkanı olarak şahsım ve mesai arkadaşlarım insanımıza, ilçemize, çağdaş ve bilimsel teknik normlar çerçevesinde planlamalar yapıp bunları uygulamak üzere projeler yaptık ve imkânlar ölçüsünde uygulamaya koyduk. Bu dönemde hizmetlerimizde, sosyal belediyeciliği ön planda tutmak suretiyle ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılayarak, olağan belediyecilik faaliyetlerini eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm yurttaşlarımıza noksansız bir şekilde vermeye gayret ettik.

Bizler kurumun teknik ve mali durumunu en üst seviyeye çıkarma, teknik kadrolar kurma, denetim için hukuk birimi oluşturma ve denetimli çalışma, çalışanların genç ve dinamik olması, eğitim seviyesinin yüksek olması, belediyemizin araç-gereç ve teknolojik donanımının güçlendirilmesi hususlarına çok önem verdik.

Ancak bu şartlarda yüksek ve kaliteli bir hizmet vereceğimize inandık. Başarımızın temelinde de birbirimize olan güven ve dayanışmamız yatmaktadır.

Başarıyı etkileyen ve tetikleyen şartlar ve etkenleri göz önünde bulundurmayan şahıs ve kurumlar başarısızlığa mahkûmdurlar. Bu sebeple bir yöneticinin ve kadrosunun iyi gözlemci ve analizci olmaları gerekmektedir. Dünyadaki, ülkemizdeki, ilimizdeki, ilçemizdeki durum ve değişmeler, tüm coğrafyadaki temel eğilimler ve sorunlardan bizi yakından ilgilendirenler ve nasıl etkileyeceğini bilmemiz gereken hususlardır.

Belediyemizde çalışan kadrolarımızın; toplumsal sorumluluk taşımasına, olumlu tavırlar sergilemesine, yaptığı işlerde topluma karşı şeffaf ve duyarlılık göstermesine, hizmet bekleyen vatandaşlarımıza karşı anlayışlı olmasına, önüne gelen sorunları çözücü yeterliliği kazanmasına, yeni yasa ve uygulamaları araştırıcı ve uygulama yeteneğinin bulunmasına, güvenilir bir hizmet vermesi kararlı bir uygulayıcı olmasına bunda da veri ve bilgileri iyi kullanmasına dikkat ederek bugünkü duruma ulaştık.

Bizlere güvenerek bu göreve getiren halkımızın bütün kesimlerine hizmet etme istek ve bilinci ile çalışmalarımızı yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz.

Değerli hemşerilerim, “halka hizmet hakka hizmettir.” “Erzurum’a hizmet bir görev ve vazgeçilmez bir sevdamızdır.” düsturu ile sizlere hizmet etmeyi boynumuzun borcu olarak görüyor dualarınızdan güç alıyoruz.

Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum.

Orhan BULUTLAR

Palandöken Belediye Başkanı