RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün

Görevi:

İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren; sıhhi işyerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3.sınıf gayrisıhhi müesseselere,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi,
• Canlı müzik izin belgesi verilmesidir.

Yapılan işin niteliğine göre Müdürlüğümüzce üç farklı statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmektedir. 

İŞYERİ TÜRLERİ:

I- Sıhhi Müesseseler :

Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

Örneğin: Mağaza, Lokanta, Market, Kuaför, Bakkal vb. işyerleri.

 İstenilen Evraklar

1- Tapu Fotokopisi 

2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
3- Kira sözleşmesi (kiracı ise)

4- İtfaiye Raporu veya Yangına Karşı Gerekli Tedbirlerin Alındığına Dair Yangın Söndürme Tüpü Faturası

5- Oda Sicil Kaydı

6- Yetki Belgesi (Şirketler İçin)

7- Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

8- İmza Sirküsü (Şirketler İçin)

9- Vergi Levhası

10- Nüfus Cüzdanı
11- Tapudaki Vasfı Mesken İse Kat Malikleri Oy Birliği Kararı 
12- Ustalık belgesi (iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.)
13- Çalışanların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları 
14- Engelli giriş çıkış kolaylığının yapılmış olması

 

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerin asıllarıyla (Tapu hariç) birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formunu doldurarak müracaatını yapar.

Sıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

2- Kira sözleşmeleri Tapu Kaydında kayıtlı bulunan malik tarafından imzalanması gerekmektedir. Müşterek tapularda hisse payı olan her malik veya vekâleti olanlar imzalayabilir. Vekâleti olmadan, başkasının (emlakçı vb.) imzalamış olduğu sözleşmeler kabul edilmez.

3- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.

4- Harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir. 

II- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri :

Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

İstenilen Evraklar

1- Tapu Fotokopisi 

2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
3- Kira sözleşmesi (kiracı ise)

4- İtfaiye Raporu

5- Oda Sicil Kaydı

6- Yetki Belgesi (Şirketler İçin)

7- Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

8- İmza Sirküsü (Şirketler İçin)

9- Vergi Levhası

10- Nüfus Cüzdanı
11- Tapudaki Vasfı Mesken İse Kat Malikleri Oy Birliği Kararı, işyeri ise oy çokluğu kararının alınmış olması 
12- Ustalık belgesi (iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.)
13- Çalışanların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, adli sicil belgeleri, sağlık raporları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları 
14- Engelli giriş çıkış kolaylığının yapılmış olması

15- Eğitim kurumları ve ibadethanelerden 100 metre uzakta olması (meyhane, kahvehane, kıraathane, bar,  elektronik oyun merkezleri ile açıkta alkollü içki satılan yerler) 
14- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli madde satılan yerlerden 50 metre uzakta olması 

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerin asıllarıyla (Tapu hariç) birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.

Umuma Açık işyerlerine ait Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

2- Kira sözleşmeleri Tapu Kaydında kayıtlı bulunan malik tarafından imzalanması gerekmektedir. Müşterek tapularda hisse payı olan her malik veya vekâleti olanlar imzalayabilir. Vekâleti olmadan, başkasının (emlakçı vb.) imzalamış olduğu sözleşmeler kabul edilmez.

3- Müracaat sahibine Başvuru ve Beyan alındı belgesi düzenlenir.
4- İşyerine kontrole gidilir. İşyeri yönetmeliğe uygun düzenlenmiş ise.
5- İşyeri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüş sorulur.
6- İlçe Emniyet Müdürlüğünden olumlu rapor geldiğinde ruhsat harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir. 

III-  2. ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

 2.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

2. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler Listesine Ulaşmak İçin tıklayınız.

Gayrisıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

İstenilen Evraklar

1- Tapu Fotokopisi 

2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
3- Kira sözleşmesi (kiracı ise)

4- İtfaiye Raporu

5- Oda Sicil Kaydı

6- Kapasite Raporu

7- Yetki Belgesi (Şirketler İçin)

7- Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

8- İmza Sirküsü (Şirketler İçin)

9- Vergi Levhası

10- Nüfus Cüzdanı
11- Tapudaki Vasfı Mesken İse Kat Malikleri Oy Birliği Kararı

12- Ustalık belgesi (iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.)
13- Çalışanların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, adli sicil belgeleri, sağlık raporları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları 
14- Engelli giriş çıkış kolaylığının yapılmış olması
15- Çevre kirliliği ile ilgili rapor (Çevre ve şehircilik müdürlüğünden alınacak)
16- İnsan sağlığı ile ilgili rapor (İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak)

 

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerin asıllarıyla (Tapu hariç) birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Gayrısıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.

2- Kira sözleşmeleri Tapu Kaydında kayıtlı bulunan malik tarafından imzalanması gerekmektedir. Müşterek tapularda hisse payı olan her malik veya vekâleti olanlar imzalayabilir. Vekâleti olmadan, başkasının (emlakçı vb.) imzalamış olduğu sözleşmeler kabul edilmez.
3- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.
4- İşyerine 5 gün içinde kontrole gidilir. İşyeri yönetmeliğe uygun düzenlenmiş ise harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler Listesine Ulaşmak İçin tıklayınız.

 Gayrisıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İstenilen Evraklar

1- Tapu Fotokopisi 

2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
3- Kira sözleşmesi (kiracı ise)

4- İtfaiye Raporu

5- Oda Sicil Kaydı

6- Kapasite Raporu

7- Yetki Belgesi (Şirketler İçin)

7- Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

8- İmza Sirküsü (Şirketler İçin)

9- Vergi Levhası

10- Nüfus Cüzdanı
11- Tapudaki Vasfı Mesken İse Kat Malikleri Oy Birliği Kararı

12- Ustalık belgesi (iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.)
13- Çalışanların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, adli sicil belgeleri, sağlık raporları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları 
14- Engelli giriş çıkış kolaylığının yapılmış olması
15- Çevre kirliliği ile ilgili rapor (Çevre ve şehircilik müdürlüğünden alınacak)
16- İnsan sağlığı ile ilgili rapor (İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak)

17- Oto Yıkama ve Halı Yıkama Tesisleri için atık su raporu (ESKİ’den alınacak)

18- Oto Galeri ve Oto Kiralama Yerleri için Valilik’ten onay alınacak
                              
İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.
2- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.
3- İşyerine 5 gün içinde kontrole gidilir. İşyeri yönetmeliğe uygun düzenlenmiş ise harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Canlı Müzik; “Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü” ifade etmektedir. Bu doğrultuda canlı müzik yayını yapan tüm işletmeler “Canlı Müzik İzin Belgesi” almak zorundadır.                          
İzlenmesi Gereken Adımlar

Canlı müzik izin belgesi alınabilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Çevresel Gürültü Değerlendirmesi Raporu vermeye yetkili kuruluşlardan alınanÇevresel Gürültü Değerlendirmesi Raporu ile birlikte müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz tarafından ölçüm raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilip onaylanması istenir. Onaylanan rapor doğrultusunda işletmeye Canlı Müzik İzin Belgesi Düzenlenir.

 

GECE RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Gece Ruhsatı Alabilecek İşyerleri

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesisler. 

1- Müracaat dilekçesi
2- Ruhsat fotokopisi
                               
İzlenmesi Gereken Adımlar

1- Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat eden işyerine gece ruhsatı  verilmesinde sakınca olup olmadığı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulur.
2- İlçe Emniyet Müdürlüğünden olumlu rapor geldiğinde harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Mesul Müdürlük Belgesi Alması gereken işyerleri

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir.

Ayrıca; Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır.

İstenilen Evraklar

1- Ruhsat fotokopisi
2- Nüfus cüzdanları (işyeri sahibi ve mesul müdürün)
2- Mesul müdürlük bildirim formu
3- Mesul müdürün adli sicil belgesi, sağlık raporu ve fotoğrafı
                              
İzlenmesi Gereken Adımları

Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat edildiğinde harcı alınarak aynı gün belgesi verilir. 

 

Mesul Müdürlük Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız.

9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

,

Palandöken Her Yerde

İlçemizdeki etkinlik ve haberlerden öncelikli haberdar olmak için kaydolabilirsiniz.

PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Adnan Menderes Mh. Yavuz Sultan Selim Blv.
No:4 25070 Palandöken / ERZURUM

(0442) 317 05 94

palandoken@palandoken.bel.tr