Meclis Komisyon Kararları
Meclis Komisyon Kararları

Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2019 Yılı Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları
Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları
Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları
Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları
Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları
Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları
Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararları
Kasım Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Kasım Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları
Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararı DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararı
Şubat Ayı Olağanüstü Meclis Komisyon Kararı DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararı
Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararı DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararı
Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararı DÖKÜMANI İNDİR
2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararı
Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararı DÖKÜMANI İNDİR
2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Komisyon Kararı
Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları
Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları
Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları
Haziran Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Haziran Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları
Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları
Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları