KURULUŞ

Belediyemiz 24.06.1993 tarihli 3911 Sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 28.12.1993 tarih 21802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3949 kanun ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Erzurum Belediyesinin 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınarak beraberinde Belediyemizin de içinde bulunduğu Yenişehir, Yakutiye, Kazım Karabekir ve Dadaşkent olmak üzere 4 Alt Kademe Belediyesi olarak kurulmuştur.  27 MART 1994 Yerel Seçimleri sonrası işlevine başlamıştır. 11.06.2004 tarihine kadar Yenişehir Alt Kademe Belediyesi olarak devam etmiş bu tarihte 55 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Yenişehir olan adını Palandöken Alt Kademe Belediyesi olarak değiştirmiştir. Yerel Yönetim Reformları çerçevesinde hazırlanarak 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3030 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak Büyükşehir Belediyelerinin yeniden yapılandırılarak 4 Alt Kademe Belediyesi değiştirilerek, Palandöken, Yakutiye, Kazım Karabekir, Dadaşkent, Ilıca, Dumlu ve Dadaşköy olmak üzere ilk Kademe Belediyeleri kurulmuştur.  Pandöken ilk Kademe Belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Kanunun 1 maddesi 13 paragrafında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Palandöken, Yakutiye ve Aziziye adı altında 3 adet Merkez İlçe kurulması hükmü doğrultusunda Palandöken ilk Kademe Belediyemiz bu tarihten itibaren Palandöken ilçe Belediyesi adını almıştır. Belediyemiz ilçe merkezindeki    Hüseyin Avni Ulaş, Adnan Menderes, M .Solakzade, Yunus Emre ve Abdurrahman Gazi mahallesi olmak üzere beş (5) mahalle olup; Toplam mahalle sayımız 26 dır.

SINIRLARIMIZ

Palandöken İlçemiz Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde merkez ilçe olması sebebiyle ilçemizin sınırları E-80 Karayolunun Batısından Doğu istikametine  ilerlerken Erzurum şehir merkezine girip E-23 karayolunun E-80 karayolu ile kesiştiği Sosyal Sigortalar, TRT kavşağından başlayarak E-23 karayolunun Çat ilçemiz istikametinde yolun üst kısmını (Güney-Batı)  yönünde Yukarı Köşk, Harput, Tuzcu, Konaklı, Börekli, Tepeköy, Kümbet, Taşlıgüney, Tekederesi, Yağmurcuk ve Aziziye Mahallelerini takip ederek ilçemize bağlı Güzelyurt ve  Dereboğazı köylerini çevreleyerek E-80 Karayolunun (Güney-Doğu) istikametinde yolun üst tarafını  alarak Yukarı Köşk, Yunusemre, Abdurrahmangazi, Kazımyurdalan,  Maksutefendi,  Nenehatun, Yıkılgan, Çeperli, Güllü, Sığırlı, Hancığaz, Şehitler(Güney), Toparlak, Uzunahmet ve Alibezirgan mahallerimiz ile yine ilçemize bağlı olan üç köyümüzden birisi olan Yukarı Yenice köyünü çevreleyerek Palandöken Dağları eteklerinin üstünü takip ederek Toparlak yoluna ve oradan Abdurrahman gazi türbesinin hemen güneyindeki Sultan sekisine, oradan Palandöken dağları eteklerini takip ederek mera ve tarım arazilerini de içine alarak Palandöken yolu ve Palandöken Deresini keserek 2334 rakımlı Hodaklar tepesine, oradan Kırk değirmenlerin (Boğaz) hemen doğusundaki tepenin en yüksek yerine ve oradan batıdaki 2312 rakımlı tepeye kadar yer alan bölge 26 mahallesi bulunan Palandöken ilçe Belediyemiz sınırlarını oluşturmaktadır. Palandöken İlçemiz 49448 hektar alana sahiptir.

NÜFUS

2015 yılı TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 167.892’dir.   Toplam nüfusun 84.014'ü erkek, 83.878 ‘i kadındır. 

COĞRAFİ DURUM

Palandöken İlçesi, volkanik yapılı dağlık bir araziye sahiptir. Ayrıca meraların da geniş yer kapladığı ilçe arazisi genellikle hayvancılığa müsait bir yapıdadır.

Palandöken, Erzurum’un şiddetli karasal iklime sahip ilçelerinden biridir. İlçede kış ayları soğuk ve kar yağışlı; yaz ayları ise sıcak ve kuraktır. Yaz mevsimi kısa sürelidir. Karasal iklime bağlı olarak; ilçede yaz ve kış mevsimleri arasında yüksek sıcaklık farkı görülmektedir. Yazın ortalama 34,1 0C ‘ye kadar çıkabilen sıcaklıkların, kışın ortalama –28 0C’ye kadar düştüğü görülmektedir. Yine karasal iklime bağlı olarak gece ve gündüz arasındaki günlük sıcaklık farkı da çok fazladır.

İLÇE TARİHİ

Palandöken İlçesi’nin tarihi,  2008 yılına kadar Erzurum merkeze bağlı bir yerleşim merkezi durumunda olması nedeniyle ilin tarihiyle paralellik göstermektedir.

Erzurum'un kuruluşu M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Şehrin coğrafi konumu nedeniyle, tarihte adından çok söz edilmiştir. Önceleri Bizanslılar, Sasaniler ve Araplar tarafından yönetilmiş, Erzurum ilk defa 1048 yılında Türk Komutanı İbrahim İnal tarafından Türk Yurdu yapılmıştır. 1080 yılında Saltukoğulları Devleti kurulunca bu devletin topraklarına katılmış ve 1514 yılında Yavuz Sultan Selim şehri eline geçirerek, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içine dâhil etmiştir.

1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile çıkarılan "Erzurum Kararnamesi" ile de "Beylerbeylik" olmuştur. Erzurum üç defa Rus işgaline uğramış olup, 1828-1829 savaşları sonucunda 8 Temmuz 1829’da Ruslar tarafından işgal edilen Erzurum, Edirne Anlaşması ile (14 Eylül 1829 )tekrar Osmanlılara geri verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Londra Protokolünü reddetmesi üzerine Rusya 19 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne harp ilan etmiş, 1877 yılının 8–9 Kasım gecesi Ruslar Ermenilerin sayesinde Mecidiye ve Aziziye Tabyalarını ele geçirmişlerdir. Fakat Erzurum’un halkı şehrin müdafaasına bizzat iştirak ederek ve Tabyalarda ordusuyla bütünleşerek Aziziye Tabyalarında destan yaratarak Rusları püskürtmüşlerdir. 1. Dünya Savaşı sırasında 16 Şubat 1916 da Ruslar tarafından yeniden işgal edilen Erzurum, Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusunun 12 Mart 1918 de Erzurum'a girmesiyle Rus işgalinden kurtulmuştur.

KÜLTÜR TURİZM
Palandöken ilçesi,   yakın tarihe ışık tutan tabyalar ve cephaneliklerin yoğun olduğu bir bölgedir.

İlçede turizm potansiyelinin belirleyicisi kış turizmidir. Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Palandöken önemli bir kış turizm merkezidir. İlçe; 2000 Seyirci Kapasiteli Buz Hokeyi Salonu, 500 Seyirci Kapasiteli Short Track Salonu,  Konaklı Kayak Merkezi, Kayakla Atlama Merkezi ve Palandöken Kayak Merkezi ile uluslararası yarışmalar, hatta kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği bir turizm merkezi durumundadır.

İlçede inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Abdurrahman Gazi, Pir Ali Baba, Kümbetli Ahmet Baba ve Maksut Efendi Türbeleri yer almaktadır. Özellikle, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Abdurrahman Gazi Türbesi inanç turizmi açısından büyük öneme sahiptir.