06 TEMMUZ  2020 Tarihli Olağan Toplantı Gündemi:

1.  Açılış ve Yoklamanın yapılması.

2.  Mülkiyeti Alparslan KÜNİ’ye’ e ait 5937 Ada, 1’Parselde kayıtlı taşınmazın imar plan tadilatının görüşülmesi(Komisyon)

3.  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi Mahallesi 12508 Ada 2 Parsel,12511 Ada 1 Parsel,12512 Ada 1 Parsel, Mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ait 12519 ada 2 parsel ile 12525 ada,2 parseldeki taşınmazların imar plan tadilatlarının görüşülmesi. (Komisyon)

4.  Mülkiyeti Belediyemize ait Uzun Ahmet Mahallesi 9546 Ada 57 Parselde GES Güneş Enerji Santrali Mevzi İmar Plan tadilatının görüşülmesi. (Komisyon)

5.  Mülkiyeti İdeal Doruk Hizmetlerine ait Osman Bektaş Mahallesi 6066 Ada 3 Parseldeki taşınmazın Özel Eğitim Tesis Alanından Konut Alanına çevrilmesini içeren İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi. (Komisyon)

6.  Mülkiyeti belediyemize ait Hüseyin Avni Ulaş mah.ada:13182 parsel:1’de kayıtlı 657,43 m²den ibaret ticari iş yeri arsasının ihale ile satış hususunun görüşülmesi

7.  Belediye Encümeni için (3)üyenin seçimi

8. İhtisas Komisyonlarının Seçimi (İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Kesin Hesap, Gençlik ve Spor ,Çevre ve Ulaşım, Eğitim ve Kültür, Hukuk,  İnsan kaynakları ve Sosyal Yardımlaşma ,Tarım ve Hayvancılık, Turizm ve Kalkınma Komisyonu )

9.   Belediyemizin 2019 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi

10. Belediyemizin 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi

11. Belediyemizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi