01 MART 2021 Tarihli Olağan Toplantı Gündemi:
01 ŞUBAT 2020 Tarihli Toplantıya Ait Zaptın Okunması

1.Açılış ve Yoklamanın yapılması

2.A.Gazi (Kazım Yurdalan) mah.12419 ada 2 nolu parselin bir kısmının Dini Tesis alanından Trafo alanı olarak plan değişikliği hususunun görüşülmesi (Komisyon)

3.7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin  Azaltılması Hakkında Kanun Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan 2020/27    Sayılı Genel hususunun görüşülmesi (Komisyon)

4. Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2021 yılı yatırım kapsamında Adnan Menderes Mah. 191 ada 179 parsel in güney batısında bulunan alana Teknik alt yapı olarak imar planı değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

5.Mülkiyeti Serdar KÖMEÇ ve Buhara Hasta hanesine ait olan Yunus Emre Mahallesinde Bulunan parsellerin Sağlık Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

6.Mülkiyeti Belediyemize ait, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde bulunan, Kadastronun; 10913 ada, 15 parselde kayıtlı 3.000,00 m²’den ibaret,10913 ada, 16 parselde kayıtlı 3.000,01 m²’den ibaret ve 10913 ada, 17 parselde kayıtlı 3.124,87 m²’den ibaret taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri gereğince satış hususunun görüşülmesi

7.Mülkiyeti Belediyemize ait, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, H.Avni Ulaş (Osman Gazi) Mahallesi’nde bulunan, kadastronun 4459 ada, 2 parselde kayıtlı 5.086,00 m²’den ibaret taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri gereğince satış hususunun görüşülmesi

8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, H.Avni Ulaş (Osman Gazi)Mahallesi’nde bulunan, kadastronun 6364 ada,8-15 parseldeki kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satış hususunun görüşülmesi