02.HAZİRAN 2021 Tarihli Olağan Toplantı Gündemi                                               

20.MAYIS 2021 Tarihli Olağanüstü toplantıya ait zaptın okunması

 

  1. Açılış ve Yoklamanın yapılması
  2. Mülkiyeti Maliye hazinesine ait  H.Avni Ulaş (Osmagazi) mah. 5919 Ada, 4 Parsel ve 5923 ada 4 Parselde kayıtlı taşınmaza ait imar Plan tadilatının görüşülmesi (Komsiyon)

       3. Mülkiyeti Hanifi EĞİLMEZ ‘e ait Hüseyin Avni Ulaş Mah. 4475 Ada ,14 Parsel de kayıtlı taşınmaza ait imar Plan tadilatının görüşülmesi (Komisyon)

       4. Mülkiyeti Çakıroğlu  Pet.ve Ürün. İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.ne ait Hüseyin Avni Ulaş Mah. 6287 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaza ait imar Plan tadilatının

           görüşülmesi (Komisyon)

       5. Mülkiyeti Allahverdi KARA’ya  ait  6277 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaza ait imar Plan tadilatının görüşülmesi (Komisyon)

       6. Mülkiyeti Zinnur KAYA ve Hissedarlarına O.Bektaş Mah.  ait  6045 Ada, 5 Parsel de kayıtlı taşınmaza ait imar Plan tadilatının görüşülmesi (Komisyon)

       7. Mülkiyeti İller Bankasına ait 1427 ada,8 parselde kayıtlı taşınmazın Rezerv alanı olarak imar plan tadilatının görüşülmesi (Komisyon)

       8. 25 Mart 2021 tarihli 31430 saylı Otopark Yönetmeliğinde değişklik yapılmasına dair yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen hususların görüşülmesi (Komisyon)

       9.  Belediyemize tahsisli Kent Ormanında yürütülen proje kapsamında tasarım ve uygulama aşamaları hakkında belediye meclisince çalışma yapılması

            hususunun görüşülmesi