Yasemin DİLSİZ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Telefon: 4423170595

E-Posta: bilgiislem@palandoken.bel.tr

Müdürlük Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Yıllık program çerçevesinde belediyenin bilgi işlem politikalarını belirlemek, bunun için gerekli çalışmaları yapmak; Bilgi İşlem Sistemlerini kurmak; Bilişim Sistemlerini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; bilişim hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilişim projeleri ile ilgili olarak belediye birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaktır.

Yetki ve Sorumluluklar

Belediyenin orta ve uzun vadeli bilgi işlem politikalarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak,

İlgili birimlere bilgi işlem sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak,

Birimler arasında bilişim projelerinin koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

Bilgi işlem donanımlarının ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların belediye bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

Belediyenin görev alanına giren konularda bilişim sistemlerin kullanım standartlarını belirlemek,,

Hizmetleri etkileyecek bilişim sistemlerini incelemek, kurum içi iş süreçlerinin araştırması yapmak,

Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini arttırmak amacıyla analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,,

Bilişim projeleri hazırlamak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

Bilişim Sistemleri konularında araştırma yapmak, üst yönetime rapor etmek,

Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermektir.

,

Palandöken Her Yerde

İlçemizdeki etkinlik ve haberlerden öncelikli haberdar olmak için kaydolabilirsiniz.

PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Adnan Menderes Mh. Yavuz Sultan Selim Blv.
No:4 25070 Palandöken / ERZURUM

(0442) 317 05 94

palandoken@palandoken.bel.tr