Murat BİLEN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Telefon: 4423170595

E-Posta: malihizmet@palandoken.bel.tr

Müdürlük Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu ile sair Kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü icraatını Müdürlüğümüz yürütmektedir.

Bu görevler ana hatlarıyla;

Belediye Gelirleriyle ilgili Yoklama ve Kontrol İşlemleri

Belediye Gelirlerinin Tahakkuk İşlemi

Belediye Gelirlerinin Tahsilât İşlemi

Belediyenin Muhasebe İşlemleri

Belediyenin Banka İşlemleri

Belediyenin Ödemelerle İlgili İşlemleri

Belediyenin Finansman İşlemleri

Belediyenin Taşınır Kayıtlarının Konsolide İşlemleri

Belediyenin Mali ve Ön Mali Kontrolüyle ilgili İşlemleri

Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Takip İşlemleri

Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Cetvellerin Hazırlanması olarak sıralayabiliriz.

Yetki ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelir ve giderleriyle ilgili bütün iş ve işlemlerinin ifasında; mali konularla alakalı bütün iş ve işlemlerin icrasında meri mevzuat kapsamında yetkilidir.

,

Palandöken Her Yerde

İlçemizdeki etkinlik ve haberlerden öncelikli haberdar olmak için kaydolabilirsiniz.

PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Adnan Menderes Mh. Yavuz Sultan Selim Blv.
No:4 25070 Palandöken / ERZURUM

(0442) 317 05 94

palandoken@palandoken.bel.tr