Ömer Menderes ACAR

Ömer Menderes ACAR

Başkan Yardımcısı
0 442 317 05 95

Bağlı Müdürlükler 

Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü