Veysel AKÇA

Veysel AKÇA

Yazı İşleri Müdürü
0 442 317 05 95

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Müdürlüğümüz; belediyemiz karar organları olan, belediye meclisi ve belediye encümeni toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, toplantı sonrası kararların duyuru ve dağıtımının yapılmasının yanı sıra, belediyemiz ile ilgili tüm evrak giriş, çıkışı ve posta işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

Meclis Zabıtlarını çözmek, karar ve raporları yazmak, tutanakları aslına uygun düzenlemek, imza işlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için yasalarda öngörülen süreler içinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Meclis çalışmaları ve müzekkerelerini arşivlemek,

Günlük olarak Belediyemize posta yoluyla veya  resmi kurumlardan, elden gelen ve vatandaşların belediyemiz sunmak üzere getirdikleri dilekçe ve evrakların ilgili makam ve müdürlüklere, içeriğine göre akışını sağlamak.